Càtering Casals

 Càtering especialitzat en casals d’estiu, concentracions esportives, esplais, col·legis amb la garantia de productes de qualitat.

MailingCateringCasals2017_Fundesplai

Sistema de càtering calent:

Els aliments cuinats i elaborats seguint el mètode de cuina tradicional i un cop finalitzats, són presentats en safates d’acer i introduïdes en contenidors isotèrmics per tal de conservar la temperatura i garantir unes condicions òptimes higièniques i sanitàries. Una vegada registrats i degudament etiquetats els contenidors són transportats per vehicles isotèrmics fins a les diferents escoles.

 

Els nostres objectius són:

 • atendre correctament les necessitats nutritives dels infants i jovens que es queden a dinarDSC_0796
 • crear uns bons hàbits alimentaris oferint una cuina suggeridora i dietèticament equilibrada
 • oferir adaptacions específiques dels menús i dietes especials
 • Presentar un programa de menús rotatius amb plats i productes de temporada, inspirats en la cuina tradicional i mediterrània.
 • Donar cobertura a tot el procès productiu, logístic i operatiu.
 • Acompanyar l’infant en el seu creixement i dotar-lo d’eines per la seva educació en hàbits per una correcta alimentació, que l’acompanyarà al llarg de la seva vida.

 

Normativa Aplicable:

 • Normes d’higiene per a l’elaboració, distribució i comerç d’àpats preparats

R.D. 3484/2000 de 29 de desembre de 2000DSC_0735

 • Normes d’higiene relatives als productes alimentaris

R.D. 2207/1995 de 28 de desembre

 • Código Alimentario Español

Decret 2484/67 de 21 de setembre de Presidència de Govern

 • Registre General Sanitari d’Aliments

R.D. 1712/91 de 29 de novembre

 • Norma general d’etiquetatge, presentació i publicitat dels productes alimentaris envasats

R.D. 1334/99 de 31 de juliol

 • Normes sobre manipuladors d’aliments

R.D. 202/2000
Dietètica i menú equilibrat.

Entenem per dieta equilibrada el consum dels diferents aliments que aporten al nostre cos els nutrients necessaris per aDSC_0750 un desenvolupament harmoniós i saludable. Prenem com a referent l’alimentació mediterrània amb la voluntat de mantenir els hàbits alimentaris tradicionals i no deixar-se influir per modes foranes i amb la convicció que compleix les tres lleis d’una bona alimentació:
Quantitat: racions alimentàries adaptades a cada edat.
Qualitat: bona qualitat organolèptica (sabor, vista, olor i textura) i higiènica.
Equilibri: els glúcids, lípids i les proteïnes estan en la dieta en les proporcions adequades.

El disseny dels menús. La programació del menú es divideix en dues temporades, hivern i estiu. A partir del menú basal (dieta normal) es fan les derivacions per a les dietes corresponents i l’atenció a la diversitat cultural, intoleràncies i/o al·lèrgies dels usuaris del servei.

 

Proveïdors de comerç just

Incorporem a l’espai del menjador productes de comerç just d’Intermón Oxfam com el cafè, la xocolata en pols… i ens impliquem en la inserció social i l’equitat.

Potenciem els productes provinents d’empreses amb compromís social, com els iogurts de la Fageda.

La Fageda és una cooperativa catalana d’iniciativa social sense ànim de lucre creada a Olot el 1982.   Té com a finalitat la integració laboral de les persones de la comarca de la Garrotxa (Girona) que   pateixen discapacitat intel·lectual o trastorns mentals severs. Treballem un total de 270 persones,   incloses usuaris i professionals.

El pa que es consumeix en els nostres menjadors sempre és del dia i provinent de la fleca més propera per tal de potenciar el comerç de proximitat.

 

Higiene, seguretat alimentària i manteniment dels espais.

Seguint la normativa de l’Agència de protecció de la Salut, s’estableixen els sistemes de control sanitari. A tots ellsDSC_0797 s’identifica l’objectiu del control, la persona i periodicitat amb què es realitza i els registres que es duen a terme. Al centre es deixa una carpeta amb les explicacions, els prerequisits adaptats i una carpeta amb les fitxes d’autocontrol:

•Pla de control de l’aigua
•El pla de neteja i desinfecció
•El pla de control de plagues i altres animals indesitjables
•Pla de formació i capacitació del personal
•Pla de control de proveïdors
•Pla de traçabilitat
•Pla de control de temperatures
•Pla de manteniments d’instal·lacions, estris i equipaments
•Pla de control dels al·lèrgens i substàncies que provoquin intolerància alimentària

 

Els nostres compromisos

Diversitat: el respecte per la diversitat i el nostre compromís amb l’atenció dels requeriments alimentaris individuals dels nostres usuaris, tant per raons de salut com per raons culturals, estan presents en l’elaboració dels nostres menús.

Seguretat: reduint al  mínim la manipulació dels aliments i  integrant la  cuina tradicional amb la tecnologia més innovadora, oferim una cuina segura eliminant els riscos de les cuines tradicionals però conservant totes les propietats gustatives i nutricionals. Apliquem l’APPCC i el sistema de traçabilitat dels aliments, que garanteix la innocuïtat, salubritat i qualitat alimentària dels nostres productes.

 

El nostre compromís amb el medi ambient:  Gestió de residus

Certificació ambiental i compromís ambiental. Tenim la seu central a l’Edifici Centre Esplai ubicat a el Prat del Llobregat que és centre de referència en la construcció sostenible i compta amb els més avançats sistemes de reducció de l’impacte ambiental i emissions de CO2 fins al punt que ha estat distingit amb el sistema ISO 140001 i EMAS de qualitat ambiental.

Eficiència energètica. Vetllem perquè en les nostres dependències i activitats es promogui i s’apliquin criteris de màxima eficiència i estalvi energètic.

Cicle de l’aigua. Som referents i tenim experiència en la gestió del cicle de l’aigua a les nostres instal·lacions (sistemes de doble polsador, sistemes de recirculació d’aigües grises per a fer-ne dobles usos, terrats productius que recullen aigua de pluja, …).

Gestió de residus i productes. Reduïm la quantitat de residus i evitem així la cultura de l’usar i llençar, fomentem la compra i ús de productes ecològics, fomentem relacions de coresponsabilitat amb els proveïdors, recollim els olis usats periòdicament amb gestors acreditats.

Educació Ambiental. Incorporem l’educació ambiental al nostre plantejament de servei amb assessoraments i intervencions als centres de treball a demanda dels usuaris.

Qualitat: confeccionem els nostres menús basant-los en la dieta mediterrània amb professionals experts en Dietètica. Seleccionem curosament els proveïdors i matèries primeres. La cocció al buit que s’utilitza, maximitza sabors, textures i olors originals dels aliments mantenint més elevats els nivells de vitamines i minerals dels aliments al moment de ser consumits.

Search